Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Gái một con trông mòn con mắt


Gái một con trông mòn con mắt 
Gái hai con, con mắt liếc ngang 
Ba con cổ ngoảnh, răng vàng 
Bốn con quần áo đi ngang khét mù 
Năm con tóc rối tổ cu 
Sáu con yếm trụi, váy dù vắt ngang

Có chị em nào một con mà được người ta nhìn mòn con mắt thì vào đây cho xin ít kinh nghiệm nha.
Chẳng hiểu cái sự trông mòn con mắt kiểu gì mà tớ đây sinh xong chỉ toàn thấy bụng là bụng thôi, đi làm lại sắm toàn kiểu “áo thùng phi” mặc nó mới tự tin lên được chút xíu à.

0 nhận xét: